Anslag/bevis : Vård- och omsorgsnämnden

Organ
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-05-12
Paragrafer
74 - 88
Datum då anslaget sätts upp
2020-05-15
Datum då anslaget tas ned
2020-06-06
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-05-15 till 2020-06-05
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Vård- och omsorgsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument