Anslag/bevis : Vård- och omsorgsnämnden

Organ
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-16
Paragrafer
128, 138
Datum då anslaget sätts upp
2020-09-16
Datum då anslaget tas ned
2020-10-08
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-09-16 till 2020-10-07
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Vård- och omsorgsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument