Anslag/bevis : Vård- och omsorgsnämnden

Organ
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-10-14
Paragrafer
142-154
Datum då anslaget sätts upp
2020-10-20
Datum då anslaget tas ned
2020-11-11
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-10-20 till 2020-11-10
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Vård- och omsorgsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument