Anslag/bevis : Vård- och omsorgsnämnden

Organ
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-18
Paragrafer
157-170
Datum då anslaget sätts upp
2020-11-23
Datum då anslaget tas ned
2020-12-15
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-11-23 till 2020-12-14
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Vård- och omsorgsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument