Anslag/bevis : Vård- och omsorgsnämnden

Organ
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-18
Paragrafer
20 - 37
Datum då anslaget sätts upp
2021-02-22
Datum då anslaget tas ned
2021-03-16
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-02-22 till 2021-03-15
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Vård- och omsorgsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument