Anslag/bevis : Vård- och omsorgsnämnden

Organ
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-17
Paragrafer
38-57
Datum då anslaget sätts upp
2021-03-19
Datum då anslaget tas ned
2021-04-10
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-03-19 till 2021-04-09
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Vård- och omsorgsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument