Anslag/bevis : Vård- och omsorgsnämnden

Organ
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-21
Paragrafer
58 - 71
Datum då anslaget sätts upp
2021-04-23
Datum då anslaget tas ned
2021-05-15
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-04-23 till 2021-05-14
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Vård- och omsorgsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument