Anslag/bevis : Vård- och omsorgsnämndens protokoll

Organ
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-06-16
Paragrafer
87-97
Datum då anslaget sätts upp
2021-06-21
Datum då anslaget tas ned
2021-07-13
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-06-21 till 2021-07-12
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Vård- och omsorgsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument