Anslag/bevis : Vård- och omsorgsnämndens protokoll

Organ
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-19
Paragrafer
72-86
Datum då anslaget sätts upp
2021-05-24
Datum då anslaget tas ned
2021-06-15
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-05-24 till 2021-06-14
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Vård- och omsorgsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument