Anslag/bevis : Vård- och omsorgsnämnen – Protokoll

Organ
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-11-18
Paragrafer
138-155
Datum då anslaget sätts upp
2021-11-25
Datum då anslaget tas ned
2021-12-17
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-11-25 till 2021-12-16
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Vård- och omsorgsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument