Ansökan om skolskjuts öppnar 1 april

Alla elever inom grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola ska ansöka.

Den 1:a april öppnar ansökan av skolskjuts inför läsåret 2021.

Ansökan ska vara inne senast den 30:e april för att ni garanterat ska hinna få ett beslut innan starten av höstterminen 2021.

Går du eller ska börja i gymnasiet behöver du inte ansöka om skolskjuts.

Viktig information till elever med skolskjuts i grundskolan, grundsärskola och gymnasiesärskola:

  • Alla elever inom grundskolan, grundsärskola och gymnasiesärskola ska ansöka om skolskjuts.
  • En ansökan ska skickas in även om man har haft skolskjuts sedan tidigare.
  • Ansökan om skolskjuts kommer behöva göras inför varje nytt läsår.
  • Skolskjuts gäller mellan en anvisad hållplats i anslutning till elevens hem och skolan vid de tider skoldagen normalt börjar och slutar.
  • Skolskjuts anordnas huvudsakligen med upphandlad skolbuss och ordinarie kollektivtrafik. Endast i undantagsfall beviljas skolskjuts med taxi.
  • Eleven ska vara folkbokförd i kommunen och gå i den av kommunen anvisade skolan för att ha rätt till skolskjuts.
  • Vid växelvis boende beviljas inte skolskjuts till vårdnadshavare som bor i annan kommun.
  • Fyll i ansökan noga för att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt.
  • Det är elevens vårdnadshavare som ska ansöka om skolskjuts för eleven.

Ansökan om skolskjuts görs digitalt på hemsidan. Där finns även riktlinjer och annan information kring skolskjuts

Vid eventuella frågor hänvisas dessa till skolskjuts@heby.se. Gäller ditt ärende känsliga uppgifter kan du beskriva det så gott det går och sedan lämna ditt telefonnummer så kommer en handläggare att ringa upp dig.