Är du intresserad av att bli god man?

Är du intresserad av att bli god man? InbjudanGillar du ordning och reda? Då ska du bli god man!
Vi behöver dig. Tack vare dig får flera människor det som de har rätt till.

Under hösten kommer Överförmyndarförvaltningen att hålla digitala informationsträffar om vad det innebär att vara god man. Anmäl ditt intresse på uppsala.se/bligodman. Du kommer då att få en digital inbjudan till en av informationsträffarna.

Välkommen med din intresseanmälan!

Vänliga hälsningar
Överförmyndarförvaltningen, en gemensam förvaltning för kommunerna i Uppsala län

Relaterat