Kultur- och fritidsnämnden- protokoll 2022-06-13

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-13

Paragrafer

§§ 42 - 50

Datum då anslaget sätts upp

2022-06-13

Datum då anslaget tas ned

2022-07-05

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-06-13 - 2022-07-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Rebecka Berg

Kontakt

Kultur- och fritidsnämnden, information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 281.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare protokoll Öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 juni 2022
Sidan publicerad av:
Rebecka Berg