Utbildningsnämnden - protokoll 2022-06-15

Organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-15

Paragrafer

§§ 65 - 77

Datum då anslaget sätts upp

2022-06-15

Datum då anslaget tas ned

2022-07-07

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-06-15 - 2022-07-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Rebecka Berg

Kontakt

Utbildningsnämnden, information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 259.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare protokoll Öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 juni 2022
Sidan publicerad av:
Rebecka Berg