Valnämnden - protokoll 2022-06-10

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-10

Paragrafer

§§ 16 - 29

Datum då anslaget sätts upp

2022-06-16

Datum då anslaget tas ned

2022-07-08

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-06-16 - 2022-07-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Rebecka Berg

Kontakt

Valnämnden, information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 269.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare protokoll Öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 juni 2022
Sidan publicerad av:
Rebecka Berg