Sociala utskottet - protokoll 2022-08-22

Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

2022-08-22

Paragrafer

§ 124 - § 140

Datum då anslaget sätts upp

2022-08-22

Datum då anslaget tas ned

2022-09-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Jenny Tobiasson

Kontakt

Sociala utskottet, information@heby.se


Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 augusti 2022
Sidan publicerad av:
Jenny Tobiasson