Samhällsbyggnadsnämnden - protokoll 2022-08-23

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-08-23

Paragrafer

§§ 68 - 83

Datum då anslaget sätts upp

2022-08-23

Datum då anslaget tas ned

2022-09-14

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-08-23 - 2022-09-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Jenny Tobiasson

Kontakt

Samhällsbyggnadsnämnden, information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 309.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare protokoll Öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 augusti 2022
Sidan publicerad av:
Jenny Tobiasson