Bygg- och miljönämnden - protokoll

Organ

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2022-08-30

Paragrafer

§§ 44 - 51

Datum då anslaget sätts upp

2022-08-30

Datum då anslaget tas ned

2022-09-21

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-08-30 - 2022-09-20

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsbyggnadskontoret, Sala kommunhus

Sekreterare

Anneli Mattsson

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument


Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 augusti 2022
Sidan publicerad av:
Disa Hasselberg