Överförmyndarnämnden - protokoll

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2022-08-22

Paragrafer

§§ 131 - 153

Datum då anslaget sätts upp

2022-08-29

Datum då anslaget tas ned

2022-09-20

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-08-29 - 2022-09-19

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarförvaltningen

Sekreterare

Sofi Mååg

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument


Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 augusti 2022
Sidan publicerad av:
Disa Hasselberg