Revisionen - protokoll 2022-08-25

Organ

Kommunfullmäktiges revisorer

Sammanträdesdatum

2022-08-25

Paragrafer

§§ 63 - 72

Datum då anslaget sätts upp

2022-09-01

Datum då anslaget tas ned

2022-09-23

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-09-01 - 2022-09-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Jan Alriksson (C)

Kontakt

Kommunfullmäktiges revisorer, information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 235.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare protokoll Öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 september 2022
Sidan publicerad av:
Jenny Tobiasson