Utbildningsnämnden - protokoll

Organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-08-26

Paragrafer

§§ 78 - 86

Datum då anslaget sätts upp

2022-09-02

Datum då anslaget tas ned

2022-09-24

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-09-02 - 2022-09-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11

Sekreterare

Disa Hasselberg

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 september 2022
Sidan publicerad av:
Disa Hasselberg