Personalutskottet - protokoll 2022-09-02

Organ

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

2022-09-02

Paragrafer

§§ 20-23

Datum då anslaget sätts upp

2022-09-06

Datum då anslaget tas ned

2022-09-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Jenny Tobiasson

Kontakt

Personalutskottet, information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 204.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare protokoll Öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 september 2022
Sidan publicerad av:
Jenny Tobiasson