Kommunstyrelsen - protokoll

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-09-13

Paragrafer

§§ 167 - 185

Datum då anslaget sätts upp

2022-09-15

Datum då anslaget tas ned

2022-10-07

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-09-15 - 2022-10-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11

Sekreterare

Disa Hasselberg

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 september 2022
Sidan publicerad av:
Disa Hasselberg