Valnämnden - protokoll 2022-09-11

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-11

Paragrafer

§§ 30-34

Datum då anslaget sätts upp

2022-09-15

Datum då anslaget tas ned

2022-10-07

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-09-15 - 2022-10-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Sofia Holm

Kontakt

Valnämnden, information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 213.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare protokoll Öppnas i nytt fönster.

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 september 2022
Sidan publicerad av:
Jenny Tobiasson