Valnämnden - protokoll 2022-09-14

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-14

Paragrafer

§§ 35-39

Datum då anslaget sätts upp

2022-09-15

Datum då anslaget tas ned

2022-10-07

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-09-15 - 2022-10-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Sofia Holm

Kontakt

Valnämnden, information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 204.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare protkoll Öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 september 2022
Sidan publicerad av:
Jenny Tobiasson