Samhällsbyggnadsnämnden - protokoll 2022-09-20

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-20

Paragrafer

§§ 84 - 97

Datum då anslaget sätts upp

2022-09-20

Datum då anslaget tas ned

2022-10-12

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-09-20 - 2022-10-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Jenny Tobiasson

Kontakt

Samhällsbyggnadsnämnden, information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare protokoll

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022
Sidan publicerad av:
Maja Hallberg