Överförmyndarnämnden - protokoll

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-12

Paragrafer

154 - 164

Datum då anslaget sätts upp

2022-09-19

Datum då anslaget tas ned

2022-10-11

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-09-19 - 2022-10-10

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarförvaltningen

Sekreterare

Tobias Folkesson

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument


Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 september 2022
Sidan publicerad av:
Disa Hasselberg