Sociala utskottet - protokoll

Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

2022-10-27

Paragrafer

§§ 156-159

Datum då anslaget sätts upp

2022-10-27

Datum då anslaget tas ned

2022-11-18

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-10-27 - 2022-11-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11

Sekreterare

Jenny Tobiasson

Kontakt

Sociala utskottet, information@heby.se

Relaterade dokument


Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 oktober 2022
Sidan publicerad av:
Jenny Tobiasson