Kommunfullmäktige - protokoll

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-11-01

Paragrafer

80 - 104

Datum då anslaget sätts upp

2022-11-07

Datum då anslaget tas ned

2022-12-06

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-11-07 - 2022-11-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11

Sekreterare

Disa Hasselberg

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 585.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 november 2022
Sidan publicerad av:
Disa Hasselberg