Överförmyndarnämnden - protokoll

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

31 oktober 2022

Paragrafer

§§ 165 - 201

Datum då anslaget sätts upp

2022-11-07

Datum då anslaget tas ned

2022-11-29

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-11-07 - 2022-11-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11

Sekreterare

Sofi Mååg

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument


Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 november 2022
Sidan publicerad av:
Disa Hasselberg