Personalutskottet - protokoll 2022-11-04

Organ

Perosnalutskottet

Sammanträdesdatum

2022-11-04

Paragrafer

§§ 28 - 31

Datum då anslaget sätts upp

2022-11-09

Datum då anslaget tas ned

2022-12-01

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-11-09 - 2022-11-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Jenny Tobiasson

Kontakt

Personalutskottet, information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 195 kB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare protokoll Öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 november 2022
Sidan publicerad av:
Jenny Tobiasson