Kommunfullmäktiges revisorer - protokoll

Organ

Kommunfullmäktiges revisorer

Sammanträdesdatum

2022-10-18

Paragrafer

§ 82 - 88

Datum då anslaget sätts upp

2022-10-25

Datum då anslaget tas ned

2022-11-16

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-10-25 - 2022-11-15

Förvaringsplats för protokollet

Tingsgatan 11, kommunkontoret

Sekreterare

Ulf Fahlstad

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 214 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 november 2022
Sidan publicerad av:
Disa Hasselberg