Kommunstyrelsen - protokoll

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-11-09

Paragrafer

§§ 206 - 219

Datum då anslaget sätts upp

2022-11-14

Datum då anslaget tas ned

2022-12-06

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-11-14 - 2022-12-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11

Sekreterare

Disa Hasselberg

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 november 2022
Sidan publicerad av:
Disa Hasselberg