Kultur- och fritidsnämnden - protokoll

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-11-14

Paragrafer

§§ 70 - 75

Datum då anslaget sätts upp

2022-11-14

Datum då anslaget tas ned

2022-12-06

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-11-14 - 2022-12-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11

Sekreterare

Maja Hallberg

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 225.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 november 2022
Sidan publicerad av:
Maja Hallberg