Samhällsbyggnadnämnden - protokoll

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-11-15

Paragrafer

§§ 113 - 123

Datum då anslaget sätts upp

2022-11-15

Datum då anslaget tas ned

2022-12-07

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-11-15 - 2022-12-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11

Sekreterare

Maja Hallberg

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 282.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 november 2022
Sidan publicerad av:
Maja Hallberg