Vård- och omsorgsnämndens protokoll - Direktjustering § 132

Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-11-16

Paragrafer

§ 132

Datum då anslaget sätts upp

2022-11-16

Datum då anslaget tas ned

2022-12-08

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-11-16 - 2022-12-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11

Sekreterare

Jenny Tobiasson

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll - direktjustering § 132 Pdf, 253.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 november 2022
Sidan publicerad av:
Jenny Tobiasson