Sociala utskottet - Protokoll

Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

2022-11-21

Paragrafer

§§ 160-194

Datum då anslaget sätts upp

2022-11-21

Datum då anslaget tas ned

2022-12-13

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-11-21 - 2022-12-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11

Sekreterare

Jenny Tobiasson

Kontakt

Sociala utskottet, information@heby.se

Relaterade dokument


Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 november 2022
Sidan publicerad av:
Jenny Tobiasson