Samordningsförbundet - protokoll

Organ

Samordningsförbundet

Sammanträdesdatum

2022-11-24

Paragrafer

§§ 52 - 61

Datum då anslaget sätts upp

2022-12-09

Datum då anslaget tas ned

2022-12-30

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-12-09 - 2022-12-29

Förvaringsplats för protokollet

Regionens hus, Storgatan 27 Uppsala

Sekreterare


Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument


Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2022
Sidan publicerad av:
Disa Hasselberg