Kommunstyrelsen - protokoll

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-12-12

Paragrafer

§§ 241 - 242

Datum då anslaget sätts upp

2022-12-13

Datum då anslaget tas ned

2023-01-04

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-12-13 - 2023-01-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11

Sekreterare

Sebastian Runbom

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 712.5 kB.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 december 2022
Sidan publicerad av:
Sebastian Runbom