Samhällsbyggnadnämnden - protokoll

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-12-13

Paragrafer

§§ 124 - 137

Datum då anslaget sätts upp

2022-12-13

Datum då anslaget tas ned

2023-01-4

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-12-13 - 2023-01-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11

Sekreterare

Maja Hallberg

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 299.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 december 2022
Sidan publicerad av:
Maja Hallberg