Sociala utskottet - protokoll

Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

2022-12-15

Paragrafer

§§ 195 - 197

Datum då anslaget sätts upp

2022-12-15

Datum då anslaget tas ned

2023-01-06

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-12-15 - 2023-01-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Jenny Tobiasson

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument


Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 december 2022
Sidan publicerad av:
Jenny Tobiasson