Sociala utskottet - protokoll

Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

2022-12-21

Paragrafer

§ 198 - § 215

Datum då anslaget sätts upp

2022-12-21

Datum då anslaget tas ned

2023-01-12

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-12-21 - 2023-01-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11 Heby

Sekreterare

Jenny Tobiasson

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument


Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 december 2022
Sidan publicerad av:
Jenny Tobiasson