Kommunfullmäktige - protokoll

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-12-19

Paragrafer

§§ 121 - 181

Datum då anslaget sätts upp

2022-12-22

Datum då anslaget tas ned

2023-01-13

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-12-22 - 2023-01-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Sebastian Runbom

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 1.7 MB.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 december 2022
Sidan publicerad av:
Sebastian Runbom