Sociala utskottet (extra)- Protokoll

Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

2023-01-02

Paragrafer

§§ 1-4

Datum då anslaget sätts upp

2023-01-02

Datum då anslaget tas ned

2023-01-24

Möjlighet till överklagande under perioden

2023-01-02 - 2023-01-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11 Heby

Sekreterare

Jenny Tobiasson

Kontakt

information@heby.seSidinformation

Senast uppdaterad:
2 januari 2023
Sidan publicerad av:
Jenny Tobiasson