Kommunfullmäktige - protokoll

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-02-07

Paragrafer

§§ 1 - 23

Datum då anslaget sätts upp

2023-02-13

Datum då anslaget tas ned

2023-03-14

Möjlighet till överklagande under perioden

2023-02-13 - 2023-13-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Sebastian Runbom

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 februari 2023
Sidan publicerad av:
Sebastian Runbom