Personalutskottet - Protokoll

Organ

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

2023-02-09

Paragrafer

§§ 8-9

Datum då anslaget sätts upp

2023-02-13

Datum då anslaget tas ned

2023-03-07

Möjlighet till överklagande under perioden

2023-02-13 - 2023-03-06

Förvaringsplats för protokollet

kommunkontoret, Tingsgatan 11 Heby

Sekreterare

Jenny Tobiasson

Kontakt

personalutskottet - Information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 187.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare protokoll Öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 februari 2023
Sidan publicerad av:
Jenny Tobiasson