Överförmyndarnämnden - Anslag

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2023-02-13

Paragrafer

§ 33-47

Datum då anslaget sätts upp

2023-02-22

Datum då anslaget tas ned

2023-03-16

Möjlighet till överklagande under perioden

2023-02-22 - 2023-03-15

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarförvaltningen, Stadshusgatan 2, Uppsala

Sekreterare

Tobias Folkesson

Kontakt

overformyndarnamnden@uppsala.se

Relaterade dokument

Anslag Pdf, 536.5 kB.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 februari 2023
Sidan publicerad av:
Sebastian Runbom