Revisionen - protokoll

Organ

Kommunfullmäktiges revisorer

Sammanträdesdatum

2023-02-16

Paragrafer

§§ 17-25

Datum då anslaget sätts upp

2023-02-23

Datum då anslaget tas ned

2023-03-17

Möjlighet till överklagande under perioden

2023-02-23 - 2023-03-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Jan Alriksson

Kontakt

Kommunfullmäktigesrevisorer - information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 213.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare protokoll Öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 februari 2023
Sidan publicerad av:
Jenny Tobiasson