Kultur- och fritidsnämnden - protokoll

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-03-13

Paragrafer

§§ 10 - 16

Datum då anslaget sätts upp

2023-03-13

Datum då anslaget tas ned

2023-04-04

Möjlighet till överklagande under perioden

2023-03-13 - 2023-04-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11

Sekreterare

Maja Hallberg

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 229.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 mars 2023
Sidan publicerad av:
Maja Hallberg