Bygg- och miljönämnden - anslag

Organ

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2023-03-14

Paragrafer

§ 15-23

Datum då anslaget sätts upp

2023-03-14

Datum då anslaget tas ned

2023-04-05

Möjlighet till överklagande under perioden

2023-03-14 - 2023-04-04

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala-Heby

Sekreterare

Anneli Mattsson

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument

Anslag Pdf, 700.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 mars 2023
Sidan publicerad av:
Sebastian Runbom